Allmänt

Start/målgång: Kairobadet Upplands Väsby

Datum: Lördagen 4:e augusti 2018

Omklädningsrum/förvaring/toaletter: Finns att tillgå vid start/målgången vid Kairobadet

Inregistrering: (Detaljer kommer) 

Vätskekontroll: (Kommer finnaslängs banan)

Starttider: (Detaljer kommer) 

Tävlingsbanan

 • Tävlingsbanan är snitslad
 • Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan
 • Lag som inte följer den snitslade tävlingsbanan diskvalificeras
 • Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start
 • Spärrtider: (Detaljer kommer)

Obligatorisk utrustning

Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.

 • Dolme 
 • Våtdräkt halv/hel om vatten temp är under 14 grader
 • Badmössa (Badmössan måste bäras under alla simmoment) 
 • Visselpipa 
 • Varmt ombyte efter målgång
 • Utrustning som ej får användas är: Simfenor.

Regler som accepteras genom anmälan

 • Åldergräns är 18 år (Du kan delta om du är yngre men då behöver en målsman/vuxen göra din anmälan) 
 • Du skall kunna springa minst 10 km (ej tidskrav) samt simma minst 500m (ej tidskrav). 
 • Deltagande i loppet sker på egen risk och arrangören frånsäger säg allt ansvar för aktuella händelser
 • Ni deltar i loppet i par om två personer. Ni skall hålla ihop under hela loppet från start till målgång
 • Om en person i laget behöver bryta loppet så betyder det att båda i det aktuella laget får bryta
 • Deltagarna är skyldiga att hjälpa andra par som behöver och/eller frågar efter hjälp i loppet vid eventuella händelser
 • Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet
 • Arrangören får använda bilder/videos på/från deltagare under tävlingsdagen i efterhand i marknadsföringssyfte
 • Anmälan är bindande och arrangören återbetalar ej startavgifter
 • Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras